Haakon

Haakon

Islænder og digital designer. Vild med ny teknik og nye gadgets!

Ventilation til soveværelse – bedst i test og pris montering

Følg os

Frisk luft ind i soveværelset – med god ventilation til soveværelset 

Sover du dårligt og er luften i soveværelset lidt muggen om morgenen? Får du tør hoste og øjenirritation i stuen eller i andre rum? Så har du sikkert dårlig ventilation i soveværelset. Dårlig søvn og irriterede slimhinder gør ingen glad præcis, men heldigvis findes der løsninger på problemet. Du kan f.eks. få et tilbud på ventilation til soveværelset hos en elektriker eller så kan du læse mere om ventilation til kældere og soveværelse her. Og få en pris. 

For at du, din familie og dit hus skal have det godt, skal der komme frisk luft ind i hjemmet der af er ventilation til soveværelset et must. I langt de fleste tilfælde er det nok at installere det passende antal friskluftventiler for at undgå problemer med tør og ufrisk luft. En god tommelfingerregel er, at du installerer én friskluftventil i hvert soveværelse og to i stuen/alrummet. Sørg herefter for, at der kan cirkulere frisk luft mellem rummene, og at gammel luft kan forsvinde gennem husets fugtige områder.

Friskluftventiler er designet til at optage den rigtige mængde filtreret luft uden at forårsage ubehagelige træk. Fuldend gerne ventilerne med tilbehør, der beskytter mod fx pollen og støj.

De mest almindelige typer af friskluftventiler er vægventiler og vinduesventiler. Placer gerne dine vægventiler mod baghaven, hvor der er stille og lavt støjniveau, og så højt som muligt på væggen sammen med et filter for at undgå støv og snavs.

Hvad koster ventilation til soveværelse?

Pris på ventilation til soveværelse varierer, du kan så en enkelt 1 rums ventilator monteret til omkring 7900kr hvis du borer huller selv. 

Installationstips ventilation soveværelset

Monter ventilen i soveværelset højt oppe på væggen, ca. 10 cm under loftet.
Brug gerne vores hulsave for lettere hultagning.
Lav hullet med et par graders hældning udad, så eventuel kondensvand ikke løber ind i boligen.
Hvis du er usikker, så kontakt altid en professionel.

Vinduesventiler en alternativ løsning til ventilation til soveværelset

Virksomheder som Ventilation Montering har vinduesventiler til både indadgående og udadgående vinduer.

Installationstips fra dem; 

• Monter altid ventilen i vinduets i soveværelsets øverste ramme.
• Brug boreskabelonen på pappet. Har du flere vinduer, kan det betale sig at købe en stålboreskabelon.
• Minimer revnedannelse ved boring ved at fastgøre en lineal af træ på den modsatte side, så boret går gennem både ramme og lineal.
• Ved montering i en vinduesramme skal du passe på ikke at beskadige glasset. Hvis vinduet er af termoruder/forbundet type, placeres en støvtæt strimmel mellem karmene rundt om perforeringen for at undgå kondens mellem ruderne

Mere om ventilation til soveværelset

Mere om ventilation til soveværelset

Effektiv ventilation til soveværelset er nødvendig for muligheden for at fortynde forurening, fjerne brugt/forurenet luft og tilføre ren luft. I flere tilfælde, f.eks. på grund af pollen skal den indgående udeluft også renses, før den beriger luften indendørs.

Den luft, der bevidst tilføres via indblæsningsventiler, bestemmer til dels den samlede luftudveksling gennem en bygning. Andre ting, der tilsættes, kaldes ufrivillig ventilation og kommer fra ventilation, åbning af døre og vinduer og lækage gennem utætheder. Hvor store utæthederne er i bygningsskallen og de drivkræfter, der påvirker huset, bestemmer den ufrivillige ventilation. Størrelsen af disse drivkræfter afhænger af forskelle i temperaturer, den frie højde i huset og vindbelastning. Huse med god lufttæthed skal altid have et gennemtænkt ventilationssystem med indblæsnings- og afkastlufttilførsel gennem ventiler, fordi tættere huse giver et lavere ufrivilligt luftskifte.

Indblæsnings- og udsugningsluft i hvilke rum mere end soveværelset?

I rum, hvor du opholder dig ofte, som f.eks. soveværelser, stuer og familie værelser har indblæsningsventiler. Udsugningsluften suges ind i våde områder og køkkener.

Fordele og ulemper ved mekanisk ventilation og selvtræk i soveværelset

Selvudtrækning giver ikke garanteret kontrolleret luftcirkulation. For at kunne garantere det kræves normalt mekanisk ventilation.

Har du ikke nok undertryk ved fx komfuret, kan du ikke sikre, at luften bliver fjernet. Det kræves energimæssigt at kunne genvinde det meste af varmeindholdet i afkastluften, og for at overvinde trykfaldet i genvindingsbatteriet i afkastluftkanalen skal man have en blæserstyret luftstrøm. Ren inde luft kan kun garanteres med et filter til indblæsningsluften, og dette filter, som forårsager et trykfald, skal overvindes med en ventilator.

Noget der desværre ofte glemmes er, at man skal kunne variere luftstrømmen gennem bygningen efter behov. For at få den rigtige styring kræves der i de fleste tilfælde mekanisk ventilation. Selvtræk ventilation til soveværelset virker lidt anderledes ved forskellige udetemperaturer og drivkraften i et selvtræksystem er termikken. Med andre ord stiger den varme luft i soveværelset, fordi den er lettere end den kolde luft. Før i tiden blev ventilationskanalerne altid trukket i skorstensrøret og når ovnene blev fyret og tilsluttet aftrækket, blev dette varmt og opvarmede også aftræksluftkanalerne i skorstenen. Udblæsningsluften blev derefter opvarmet og steg opad.

Ved at brænde i brændeovnen og ved at åbne eller lukke udsugningsåbninger forbundet med de respektive aftrækskanaler, kunne rummet ventileres. Drivkraften, eller hvis man vil kalde det ventilatoren, var varmen, der kom fra aftrækket. Systemet virker ikke, hvis du ikke har en drivkraft. Koncepter, der i dag ses som forstærket selvtræk (med såkaldt hjælpeventilator) er ikke andet end blæserstyret ventilation. Moderne energikrav kan ikke opfyldes med automatiske træk og energimæssigt er det ikke muligt at skabe det rigtige indeklima.

Forskellige typer ventilation til soveværelser 

Nu om dage hører man ofte om selvtræksventilation, forskellige former for mekanisk ventilation og såkaldte Hybrid ventilation. Den mekaniske ventilation arbejder med relativt høje trykfald, hvilket kræver mekanisk arbejde i alle situationer. 

Selvtræk ventilation i ældre huse

I ældre huse opnåedes selvtræksventilation, der var naturlig ved, at luft strømmede ind som tilluft via utætheder, og da især omkring vinduerne. Udsugningsluften gik ud gennem skorstenen. Selvtræksventilation er det samme som ventilation uden ventilatorer, og princippet går ud på, at der skabes luftbevægelser, når varm luft strømmer fra husets nederste dele via opvarmede kanaler til udeluften i husets øverste dele. Dette kaldes også skorstenseffekten. Jo flere etager luften strømmer igennem, jo større er skorstenseffekten.

Udsugningsventilation til soveværelse og andre rum

En udsugningsventilator i soveværelset der placeres på f.eks. loftet eller på taget suger luften ud i huse med udsugning. Afkastluften udsuges i køkken og vådrum og eventuelt også via ventilator i garderobe og depotrum. Luft tilføres via udluftninger i vinduer og ydervægge

Du kan genvinde varme fra udsugningsluften i et aftræksventileret hus og du har mulighed for at filtrere indblæsningsluften, da ventilatorerne kan skabe lige så meget sug, som der er behov for over filtrene. Ulemper: at systemets blæsere og enheder nogle gange udsender forstyrrende støj, og at systemet kræver elektrisk energi.

Udsugningsventilerede bygninger kan have en for lav luftomsætning, selvom udsugningsventilatoren arbejder kontinuerligt og sørger for luftudskiftning. Det kan være svært at sikre tilførsel af frisk luft de bedst egnede steder, og problemet kan opstå, hvis der ikke er nok indblæsningsapparater, eller hvis apparaterne er lukkede, forkert placeret eller blokeret. Problemet kan også opstå, hvis blæseren er indstillet forkert.

Utilstrækkelig ventilation i soveværelset?

Hvis du svarer ja til et af nedenstående spørgsmål, har du muligvis utilstrækkelig ventilation.

  • Har du kondens på indersiden af dine vinduer om vinteren i soveværelset?
  • Føles luften “tung” eller fanget i soveværelset?
  • Forbliver kondensvandet på badeværelsets spejle i lang tid efter bad og brusebad?

Hvordan kan der så opstå problemer med ventilation i soveværelse?

  • Den selvtrækkende ventilation kan fungere dårligt, især om sommeren.
  • En udsugningsventilator kan være stationær.
  • Filtre kan være tilstoppede.
  • Aftrækskanaler kan være tilstoppede.
  • Tilluften er utilstrækkelig.
  • Tips til pollenallergikere
 

Hvis huset er udsat for en stor mængde pollen, og en af beboerne i huset har problemer med f.eks. pollenallergi, er den bedste mulighed at filtrere indblæsningsluften med pollenfiltre i et system til mekanisk ind- og udsugningsventilation. For at den ufrivillige ventilation kan holdes på et lavt niveau, bør huset også have en god lufttæthed. 

Husk også at ventilation af større former kræver isolering. 

Hvad ventilation til soveværelset er bedst i test?

Desværre er der ikke nogle som er bedst i test da forskellige enheder og producenter lave gode produkter og du kan ikke vide på forhånd hvad der er bedst i test af ventilation til dig. Jeg anbefaler at du tager i kontakt med et firma som tilbyder montering af ventilation. F.eks. Elektriker Nørrebro, hvis du bor på Nørrbro eller Frederiksbergs Elektriker som tilbyder ventilation til lejligheder og huse, hvis du bor på Frederiksberg. 

Del artikel:
Haakon

Haakon

Islænder, nørd og digital designer. Vild med ny teknik og nye gadgets!

Lignende Artikler

Businesswoman opening the door

ADK- Adgangskontrol

Elektronisk adgangskontrol Elektronisk adgangskontrol gør det nemt, hurtigt og sikkert at kontrollere, hvem der må komme ind i en bygning

En perfekt løsning til erhvervsdrivende

Alle virksomheder vil opleve tidskrævende håndtering fra dårlige betalere, men især iværksættere og små og mellemstore virksomheder kan være sårbare